BUTA ATAU BUAT-BUAT BUTA???


 Asalammuaalaikum

Apakah selama ini penduduk bukan Islam mendapat tentangan apabila mengamalkan agama mereke? Apakah dinegara adanya pergaduhan diantara agama? dan megapa agama lain sering menganggu urusan orang-orang Islam? 

Kebanyakan orang bukan Islam menggunakan Perlembagaan Negara Perkara 11 dan apakah tak nampak Perkara 11(4) 

Apa itu Perkara 11 dan 11(4) 

Di Malaysia, kebebasan beragama juga dijamin di bawah Perkara 11, Perlembagaan Persekutuan di mana ia menetapkan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Perkara 11(1) menyatakan - “Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4) mengembangkannya”.

Dan Perkara 11 Fasal 4 

Perkara 11(4) Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa: “Undang-undang negeri dan berkenaan dengan Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam”


Faham tak jangan selalu menyatakan perkara 11 sahaja kerana Perkara 11 itu tertakluk kepada Fasal 4 

Paham!!!!! Ini adalah Perlembagaan Negara , 

Irwan Fahmi Ideris 

6:13pm, 17 Mar 2023

Comments

Popular posts from this blog

PEMIMPIN YANG KHIANAT PADA RAKYAT

Hijrah