Fakta kes Kalimah ' ALLAH '


titular roman catholic archbishop of kuala lumpur
melawan
kementerian dalam negeri ,kerajaan malaysia ,majlis majlis agama islam negeri dan MACMA

oleh : 14 peguam di ketuai dato haji zainul rijal abu bakar presiden persatuan peguam peguam muslim malaysia (PPMM)

- 7hb january 2009 - kementerian dalam negeri (responden ) memberikan permit bersyarat kepada titular roman catholic archbishop of kuala lumpur (pemohon )melarang penggunaan kalimah #Allah# didalam penerbitan herald the weekly catholic

- 16hb Feb 2009 - responden memfailkan permohonan semakan kehakiaman di makahmah tinggi kuala lumpur

permohonan untuk mencelah di mahkamah tinggi kuala lumpur

- julai 2009 - pemohonan untuk mencelah di failkan oleh :-
. majlis agama islam wilayah persekutuan
. majlis agama islam pulau pinang
. majlis agama islam dan adat melayu islam perak
. majlis agama islam negeri kedah
. majlis agama islam dan adat negeri terangganu
. majlis agama islam selangor
. majlis agama islam melaka
. majlis agama islam negeri johor
. malaysia chinese muslim associantion
. majlis gurdawara malaysia

- permohonan untuk mencelah ini adalah untuk melindungi kepetingan orang islam di malaysia serta menjaga kesucian kalimah Allah daripada di salahgunakan

KEPUTUSAN MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR
- 31hb disember 2009

- hakim mahkamah tinggi iaitu dato lau bee lan telah memutuskan bahawa:-

- terhadap semakan kehakiman

. membenarkan pemohonan semakan kehakiman respoden dan seterus nya memutuskan bahawa penggunaan kalimah Allah di benarkan didalam penerbitan "herald - the weekly catholic"

- terhadap pemohonan untuk mencelah

. menolak pemohonan kesemua majlis majlis agama islam termasuk malaysia chinese muslim dan majlis gurdawara untuk menjadi pencelah didalam semakan kehakiman tersebut

ALASAN PENGHAKIMAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI KULA LUMPUR

- terhadap permohonan semakan kehakiman

. kementerian didalam negeri ,semasa membuat keputusan bertarkh 7hb january 2009 telah gagal mengambil kira faktor faktor bahawa penggunaan kalimah Allah adalah sebahagian daripada amalan dan kepercayaan komuniti katolik yang berbahasa malaysia

. larangan penggunaan kalimah ALLAH oleh responden tersebut adalah tidak berperlembagaan kerana bercanggah dengan artikel 3(1) ,11(1) dan (3) perlembagaan persekutuan

. pengunaan kalimah Allah tersebut hanya adalah didalam penerbitan untuk komuniti katolik dan bukan untuk masyrakat islam di malaysia

. tiada bukti bahawa penggunaan kalimah ALLAH tersebut merupakan ancaman kepada keselamatan negara

ALASAN PENGHAKIMAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI KULA LUMPUR

- terhadap permohonan untuk mencelah

. majlis majlis agama islam tidak mempunyai kepentingan langsung untuk di jadikan pencelah kerana semakan kehakiman adalah terhadap keputusan kementerian didalam negeri bertarikh 7hb january 2009 tersebut tidak melibatkan majlis majlis secara langsung semasa keputusan tersebut dibuat

. peranan majlis majlis agam islam hanya untuk membantu dan menasihati Sultan Dan Yang Dipertuan Agong ,perkara perkara yang melibatkan akta penerbitan dan percetakan akhbar 1984 bukan dibawah bidang kuasa majlis majlis islam

RAYAUAN DI MAHKAMAH RAYUAN

- 5hb january 2010 kementerian dalam negeri dan kerajaan malaysia telah memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi bertarik 31hb disember 2009 tersebut yang membenarkan semakan kehakiman

- majlis majlis agama islam berikut juga memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi kuala lumpur yang menolak pemohonan mencelah

- majlis majlis agama yang merayu adalah :-
. majlis agama islam pulau pinang
. majlis agama islam dan adat melayu islam perak
. majlis agama islam negeri kedah
. majlis agama islam dan adat negeri terangganu
. majlis agama islam selangor
. majlis agama islam melaka
. majlis agama islam negeri johor
. malaysia chinese muslim associantion

PENGGANTUNGAAN PERLAKSAAN

- mahkamah tinggi kuala lumpur telah mengantung pelaksanaan keputusan nya sementera kes ini di dengar di mahkamah rayauan

- kesan

- keputusan mahkamah tinggi kuala lumpur yang membenarkan pengunaan kalimah Allah di dalam penerbitan "herald -the weekly catholic' TIDAK BOLEH DILAKSANAAN KAN

PERINTAH PERSETUJUAN

- pada 25hb mei 2013 respoden iaitu titular roman catholic arcbishop of kuala lumpur dan semua kesemua majlis majlis agama islam yang merayu telah merekod kan perintah persetujauan di mana majlis majlis agama islam di jadi kan pencelah di dalam rayuan kes ini

PEMOHONAN RESPODEN UNTUK MEMBATALKAN RAYUAN PERAYU PERAYU

- pada 18hb julai 2013 respoden telah memfaikan keseluruhan rayuan perayu perayu berdasarkan kepada suratb perdana menteri malaysia Dato `sri najib bin tun abdul razak bertarikh 11hb april 2011 yang di tujukan kepada Bishop Ng
>" 10 POINT SOLUTION TO ADDRESS THE BAHASA MALAYSIA /INDONESIA BIBLE AND OTHER RELATED ISSUES"

ANTARA 10 POINT SOLUTION TO ADDRESS THE BAHASA MALAYSIA /INDONESIA BIBLE AND OTHER RELATED ISSUES

- bible dalam semua bahasa di benarkan untuk di import ke malaysia termasuk di dalam bahasa malaysia /indonesia

- bible tersebut boleh di cetak di semenanjung malaysia sabah dan serawak

- bible di dalam bahasa asli sabah dan serawak seperti Iban ,kadazan, dusun dan lun bawang juga di benarkan untuk di import dan di cetak

- tiada sekatan atau syarat keatas import dan percetakan bible di dalam bahasa di sabah dan serawak

- bible yang di import atau di cetak di dalam bahasa malaysia/indonesia hendaklah mengadungi perkataan "christian Publication " di muka hadapan

HUJAHAN PERAYU PERAYU (KEMENTERIAN DALAM NEGERI &MAJLIS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

- surat tersebut tidak menyatakan secara jelas bahawa respoden di benarkan menggunakan kalimah ALLAH di dalam penerbitan "herald - the weekly catholic"

- surat tersebut tidak boleh mengikat keputusan mahkamah selagi mana ia tidak di jadikan undang undang

PEMBICARAAN PERMOHONAN UNTUK MEMBANTAL RAYUAN PERAYU PERAYU

- 22hb Ogos 2013 di tetapkan untuk pembicaraan permohonan respoden tersebut

KESAN DARIPADA KEPUTUSAN MAHKAMAH PADA 22HB OGOS 2013

- sekiranya pemohonan respodenden di benarkan

- perayu perayu akan memfailkan rayuan terhadap keputusan tersebut di mahkamah perseketuan

- sekiranya pemohonan respoden di tolak

- perbicaraan kes induk akan di dengar pada 10hb september 2013fakta nya taklimat kes Kalimah ` Allah `

titular roman catholic archbishop of kuala lumpur
melawan
kementerian dalam negeri ,kerajaan malaysia ,majlis majlis agama islam negeri dan MACMA

oleh : 14 peguam di ketuai dato haji zainul rijal abu bakar presiden persatuan peguam peguam muslim malaysia (PPMM)

- 7hb january 2009 - kementerian dalam negeri (responden ) memberikan permit bersyarat kepada titular roman catholic archbishop of kuala lumpur (pemohon )melarang penggunaan kalimah #Allah# didalam penerbitan herald the weekly catholic

- 16hb Feb 2009 - responden memfailkan permohonan semakan kehakiaman di makahmah tinggi kuala lumpur

permohonan untuk mencelah di mahkamah tinggi kuala lumpur

- julai 2009 - pemohonan untuk mencelah di failkan oleh :-
. majlis agama islam wilayah persekutuan
. majlis agama islam pulau pinang
. majlis agama islam dan adat melayu islam perak
. majlis agama islam negeri kedah
. majlis agama islam dan adat negeri terangganu
. majlis agama islam selangor
. majlis agama islam melaka
. majlis agama islam negeri johor
. malaysia chinese muslim associantion
. majlis gurdawara malaysia

- permohonan untuk mencelah ini adalah untuk melindungi kepetingan orang islam di malaysia serta menjaga kesucian kalimah Allah daripada di salahgunakan

KEPUTUSAN MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR
- 31hb disember 2009

- hakim mahkamah tinggi iaitu dato lau bee lan telah memutuskan bahawa:-

- terhadap semakan kehakiman

. membenarkan pemohonan semakan kehakiman respoden dan seterus nya memutuskan bahawa penggunaan kalimah Allah di benarkan didalam penerbitan "herald - the weekly catholic"

- terhadap pemohonan untuk mencelah

. menolak pemohonan kesemua majlis majlis agama islam termasuk malaysia chinese muslim dan majlis gurdawara untuk menjadi pencelah didalam semakan kehakiman tersebut

ALASAN PENGHAKIMAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI KULA LUMPUR

- terhadap permohonan semakan kehakiman

. kementerian didalam negeri ,semasa membuat keputusan bertarkh 7hb january 2009 telah gagal mengambil kira faktor faktor bahawa penggunaan kalimah Allah adalah sebahagian daripada amalan dan kepercayaan komuniti katolik yang berbahasa malaysia

. larangan penggunaan kalimah ALLAH oleh responden tersebut adalah tidak berperlembagaan kerana bercanggah dengan artikel 3(1) ,11(1) dan (3) perlembagaan persekutuan

. pengunaan kalimah Allah tersebut hanya adalah didalam penerbitan untuk komuniti katolik dan bukan untuk masyrakat islam di malaysia

. tiada bukti bahawa penggunaan kalimah ALLAH tersebut merupakan ancaman kepada keselamatan negara

ALASAN PENGHAKIMAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI KULA LUMPUR

- terhadap permohonan untuk mencelah

. majlis majlis agama islam tidak mempunyai kepentingan langsung untuk di jadikan pencelah kerana semakan kehakiman adalah terhadap keputusan kementerian didalam negeri bertarikh 7hb january 2009 tersebut tidak melibatkan majlis majlis secara langsung semasa keputusan tersebut dibuat

. peranan majlis majlis agam islam hanya untuk membantu dan menasihati Sultan Dan Yang Dipertuan Agong ,perkara perkara yang melibatkan akta penerbitan dan percetakan akhbar 1984 bukan dibawah bidang kuasa majlis majlis islam

RAYAUAN DI MAHKAMAH RAYUAN

- 5hb january 2010 kementerian dalam negeri dan kerajaan malaysia telah memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi bertarik 31hb disember 2009 tersebut yang membenarkan semakan kehakiman

- majlis majlis agama islam berikut juga memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah tinggi kuala lumpur yang menolak pemohonan mencelah

- majlis majlis agama yang merayu adalah :-
. majlis agama islam pulau pinang
. majlis agama islam dan adat melayu islam perak
. majlis agama islam negeri kedah
. majlis agama islam dan adat negeri terangganu
. majlis agama islam selangor
. majlis agama islam melaka
. majlis agama islam negeri johor
. malaysia chinese muslim associantion

PENGGANTUNGAAN PERLAKSAAN

- mahkamah tinggi kuala lumpur telah mengantung pelaksanaan keputusan nya sementera kes ini di dengar di mahkamah rayauan

- kesan

- keputusan mahkamah tinggi kuala lumpur yang membenarkan pengunaan kalimah Allah di dalam penerbitan "herald -the weekly catholic' TIDAK BOLEH DILAKSANAAN KAN

PERINTAH PERSETUJUAN

- pada 25hb mei 2013 respoden iaitu titular roman catholic arcbishop of kuala lumpur dan semua kesemua majlis majlis agama islam yang merayu telah merekod kan perintah persetujauan di mana majlis majlis agama islam di jadi kan pencelah di dalam rayuan kes ini

PEMOHONAN RESPODEN UNTUK MEMBATALKAN RAYUAN PERAYU PERAYU

- pada 18hb julai 2013 respoden telah memfaikan keseluruhan rayuan perayu perayu berdasarkan kepada suratb perdana menteri malaysia Dato `sri najib bin tun abdul razak bertarikh 11hb april 2011 yang di tujukan kepada Bishop Ng
>" 10 POINT SOLUTION TO ADDRESS THE BAHASA MALAYSIA /INDONESIA BIBLE AND OTHER RELATED ISSUES"

ANTARA 10 POINT SOLUTION TO ADDRESS THE BAHASA MALAYSIA /INDONESIA BIBLE AND OTHER RELATED ISSUES

- bible dalam semua bahasa di benarkan untuk di import ke malaysia termasuk di dalam bahasa malaysia /indonesia

- bible tersebut boleh di cetak di semenanjung malaysia sabah dan serawak

- bible di dalam bahasa asli sabah dan serawak seperti Iban ,kadazan, dusun dan lun bawang juga di benarkan untuk di import dan di cetak

- tiada sekatan atau syarat keatas import dan percetakan bible di dalam bahasa di sabah dan serawak

- bible yang di import atau di cetak di dalam bahasa malaysia/indonesia hendaklah mengadungi perkataan "christian Publication " di muka hadapan

HUJAHAN PERAYU PERAYU (KEMENTERIAN DALAM NEGERI &MAJLIS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

- surat tersebut tidak menyatakan secara jelas bahawa respoden di benarkan menggunakan kalimah ALLAH di dalam penerbitan "herald - the weekly catholic"

- surat tersebut tidak boleh mengikat keputusan mahkamah selagi mana ia tidak di jadikan undang undang

PEMBICARAAN PERMOHONAN UNTUK MEMBANTAL RAYUAN PERAYU PERAYU

- 22hb Ogos 2013 di tetapkan untuk pembicaraan permohonan respoden tersebut

KESAN DARIPADA KEPUTUSAN MAHKAMAH PADA 22HB OGOS 2013

- sekiranya pemohonan respodenden di benarkan

- perayu perayu akan memfailkan rayuan terhadap keputusan tersebut di mahkamah perseketuan

- sekiranya pemohonan respoden di tolak

- perbicaraan kes induk akan di dengar pada 10hb september 2013

Comments

  1. baca sejarah dulu, siapa punya agama lebih lama. jangan jadi katak, OK?
    jadi seorang yang bertanggung jawab. Siapa Allah? Sila sembayang baik baik

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

KRONOLOGI KONFRONTASI 1963-1965 INDONESIA TERHADAP MALAYSIA YANG PERLU ANDA KETAHUI.

CAKAP TAK SERUPA BIKIN

Kerajaan juga perlu memainkan peranan penting